RESTAT - REcognizing Skills to Transform Accessible Tourism

logo projektu

Název projektu

„RESTAT - REcognizing Skills to Transform Accessible Tourism“
„Rozpoznání dovedností podporující pozitivní změnu v oblasti přístupného cestovního ruchu“

Cíl projektu

 • Podpořit nedostatečnou odbornou a architektonickou připravenost v oblasti evropského přístupného turismu projevující se nízkou dostupností pro osoby se zvláštními potřebami. Překážky odstraňovat pomocí komplexních nabídek poskytovaných služeb ušitých na míru osobám se zvláštními potřebami.
 • Udržitelný rozvoj (formou zvyšování pracovních příležitostí či v důsledku rozvoje sociálního turismu) zejména menších měst

Cílová skupina projektu

 • Osoby s pohybovým, sluchovým a zrakovým  postižením. Dále osoby s poruchou řeči, kognitivními poruchami nebo s dlouhodobými zdravotními problémy (např. s dýcháním)
 • Senioři
 • Ostatní (děti, těhotné ženy, alergici...)

Aktivity/výstupy projektu

 • Mapování trhu potenciálních pracovních příležitostí v přístupném turismu, zjišťování  a vyhodnocování  úrovně dovedností pracovníků působících v oblasti sociálního cestovního ruchu (výzkumy, studie, dotazníky...)
 • Kurz rozvoje dovedností pro pracovníky v cestovním ruchu - zvyšování potřebné kvalifikace a dovedností poskytovatelů přístupného turismu tak, aby byli schopni reagovat na specifické potřeby svých klientů
 • Podpora zaměstnanosti a mobility práce v přístupném turismu – příručka kariérního poradenství
 • Zapojení vybraných cílových skupin ze soukromého a veřejného sektoru do realizace projektu
 • Posílení a přizpůsobení infrastruktury umožňující realizovat přístupný cestovní ruch
 • Web projektu www.restatproject.eu
 • Aktuality z průběhu projektu (PDF, č. 1, č. 2, č. 3, č. 4)

Partneři

 • Rogepa - vzdělávací organizace (RO)
 • Handy Club Ostrava (CZ)
 • Comune di Tusa - obec Tusa (IT)
 • New Horizons - nezisková organizace (IT)
 • FUE-UJI - soukr.neziskový kulturní institut (SPA)
 • ECTE - vzdělávací institut (GR)

 

logo erasmus+

 

Loga partnerů