Zahraniční výjezdy

Zahraniční výjezdy jsou aktivitou, jejíž možnost vyplývá z účasti Handy Clubu Ostrava v mezinárodních projektech. Zahraničních výjezdů se mohou zúčastnit všichni členové sdružení, kteří mají zájem participovat na realizovaných projektových aktivitách za podmínky splnění všech požadavků, které vyplývají pro účastníky mobilit z obsahu projektu. Vzorové podmínky pro účastníka mezinárodního výjezdu mohou vypadat takto:

  • Platné cestovní doklady
  • Účastník musí spadat do cílové skupiny podporované projektem
  • Zájem o účast a zapojení v realizační fázi projektu
  • Příprava prezentace svého města, klubu, svých aktivit
  • Vytvoření hodnotící zprávy o tom, jaký dopad měl mezinárodní výjezd na osobní, pracovní, sociální nebo jiný rozvoj účastníka

Zahraniční výjezd je plně financován z dotačních prostředků, jejichž je klub příjemcem. Tzn. klub hradí výdaje spojené s cestou, ubytovaní a stravou. Osobní výdaje typu „dárků“ si hradí účastníci ze svého. Pokud máte zájem o tuto aktivitu nebo potřebujete bližší informace, napište zde (proklik na kontakty).