O nás

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek, je sdružením zájemců o podporu a zlepšení situace hendikepovaných osob. Členy spolku jsou osoby s různými druhy fyzických hendikepů, jejich rodinné příslušníky či přátelé usnadňující zvládání života s hendikepem. Členy spolku jsou také zdraví lidé, jimž problematika hendikepovaných osob není lhostejná a mají zájem pracovat či účastnit se aktivit, které zmírňují negativní důsledky existence fyzických hendikepů. Spolek nabízí a realizuje řadu aktivit zaměřených na zkvalitnění života hendikepovaných osob především v těchto oblastech:

  • Podpora vzdělávání členů spolku
  • Rozvoj znalostí uplatnitelných na trhu práce 
  • Podpora zaměstnatelnosti hendikepovaných osob 
  • Podpora zdravotní stránky hendikepovaných členů spolku
  • Podpora sociálních stránky života hendikepovaných osob