Aktivní odpočinek v Horní Lhotě

Zveřejněno: 6. 1. 2015 16:06

Ve dnech 18. a 19. 10. 2014 se za finanční podpory městského obvodu Ostrava – Jih opět v Horní Lhotě uskutečnil rekondiční pobyt. Letošní rok byl zaměřen na sport, rehabilitaci a sociální problematiku hendikepovaných. Akce se zúčastnil hojný počet tělesně postižených na vozíku, nenechalo si ji ujít 15 členů včetně doprovodů.

Pobyt byl pro zúčastněné velice přínosný. Seznámili se s důležitostí pravidelné fyzické aktivity vykonávané v domácím prostředí, která jim bude velice nápomocná pro udržení soběstačnosti a co nejlepší fyzické kondice a kterou jim názorně předvedli zkušení fyzioterapeuti. Osvojili si tak techniky, jak si v rámci možností co nejlépe pomoci.

Dalším bodem letošního ročníku bylo seznámení se s možností orientačního oběhu pro hendikepované, která je nadchla. Tento sport je pro ně přínosný hned z několika důvodů – opět je to forma, jak si zlepšit a udržet kondici, zároveň se jedná o aktivitu vykonávanou venku v příjemném prostředí a navíc v kolektivu – hendikepovaní tak mají touto cestou možnost se alespoň částečně vymanit z izolace, ke které se často vlivem svého hendikepu uchylují.

Součástí programu byla také série přednášek týkající se zdravého životního stylu a správného stravování. Tato problematika je pro hendikepované vzhledem k zpomalené funkci trávicího traktu vlivem sedavého způsobu života rovněž nesmírně důležitá, zároveň je bohužel často podceňována či naprosto opomíjena.

Po celou dobu pobytu měli účastníci k dispozici tělocvičnu vybavenou stolním tenisem – mohli se tak blíže seznámit i s tímto sportem.

Celý pobyt doprovázela pohodová atmosféra a příjemná nálada, díky níž se navzájem poznali a spřátelili noví členové, ti stávající si užívali společně strávených chvil a vzpomínali na společně prožité okamžiky předchozích akcí a nedávných výjezdů.

Mgr. Irena Petrášová

 

Rekondiční pobyt 2014

Zveřejněno: 17. 3. 2014 12:10

Rekondiční pobyt je realizován 1 x ročně. V roce 2014 proběhl v termínu: 18.-19.10.2014 v ubytovně v Horní Lhotě.

Smyslem rekondice je trvalá péče o zdravotní stav hendikepovaných osob, která má preventivní účinek a omezuje tak vznik nepříjemných zdravotních komplikací.

„Zastavte se na chvíli, přijde mezi nás a aktivně si odpočiňte“

Obsahem rekondičních pobytů je zdravotní cvičení a masáže. Rekondiční pobyty jsou zaměřeny také na inspirativní a rozvojovou oblast. Rekondiční pobyty v roce 2014 byly zaměřeny na sportovní tématiku – vhodné sporty pro hendikepované osoby a deskové hry – využití deskových her pro podporu jemné motoriky a samozřejmě také vzdělávání, osvětu i zábavu. Součástí rekondičních pobytů je také zajímavá společenská část, při které mají členové možnost se lépe vzájemně poznat, navázat nová přátelství či upevnit ta stávající.

Pokud máte zájem o tuto aktivitu nebo potřebujete bližší informace, napište zde.