Rekondiční pobyt 2014

Rekondiční pobyt je realizován 1 x ročně. V roce 2014 proběhl v termínu: 18.-19.10.2014 v ubytovně v Horní Lhotě.

Smyslem rekondice je trvalá péče o zdravotní stav hendikepovaných osob, která má preventivní účinek a omezuje tak vznik nepříjemných zdravotních komplikací.

„Zastavte se na chvíli, přijde mezi nás a aktivně si odpočiňte“

Obsahem rekondičních pobytů je zdravotní cvičení a masáže. Rekondiční pobyty jsou zaměřeny také na inspirativní a rozvojovou oblast. Rekondiční pobyty v roce 2014 byly zaměřeny na sportovní tématiku – vhodné sporty pro hendikepované osoby a deskové hry – využití deskových her pro podporu jemné motoriky a samozřejmě také vzdělávání, osvětu i zábavu. Součástí rekondičních pobytů je také zajímavá společenská část, při které mají členové možnost se lépe vzájemně poznat, navázat nová přátelství či upevnit ta stávající.

Pokud máte zájem o tuto aktivitu nebo potřebujete bližší informace, napište zde.