People with learning disabilities in the Labour Market

Název projektu v originále:
„People with  learning  disabilities in the Labour Market“

Název projektu v překladu:
„Lidé s poruchami učení na trhu práce“

Program:
Program celoživotního učení – Leonardo da Vinci

Poskytovatel dotace: DZS/NAEP


 

Obsah projektu

Lidé s poruchami učení se během svého pracovního procesu setkávají s určitými obtížemi. Náš projekt je zaměřen na sdílení znalostí a zkušeností mezi partnery a týká se schopnosti změřit dovednosti lidí s poruchami učení pro výkon v zaměstnání. Existují různé vnitrostátní právní předpisy pro zaměstnávání zdravotně postižených, které se zabývají těmito poruchami v širokém rozsahu. Například v některých zemích zaměstnavatelé musí garantovat určité procento pracovních míst zaměstnancům se zdravotním postižením. Navzdory těmto právním předpisům je nejdůležitější, aby bylo možné zhodnotit dovednosti a doporučit vhodné zaměstnání nebo tréninkový program pro osoby s hendikepem v oblasti poruch učení. Abychom mohli v této věci rozhodnout, je třeba dokázat změřit dovednosti lidí s postižením, kteří chtějí být zaměstnáni. Vyvstává následující otázka: Jak lze jejich schopnosti změřit?

Rádi bychom se podělili o znalosti a zkušenosti týkající se hodnotících technik v zúčastněných zemích. Projekt se zabývá tím, jak vynést na povrch určité základy znalostí, které v této oblasti již existují. Budeme zlepšovat testovací techniku ​​a vytvářet pro cílovou skupinu testy nové. Cílovou testovací skupinou budou lidé s poruchami učení, kteří chtějí mít odborné vzdělání a chtějí získat zaměstnání. Zjištěné výsledky plynoucí ze spolupráce na projektu budou mít pozitivní vliv na zlepšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob v zúčastněných zemích, kde oficiální hodnocení osob s poruchami učení neexistuje.

Každý z partnerů přeloží techniku hodnocení do svého rodného jazyka a rozšíří informace mezi orgány veřejné správy, neziskové organizace, média a pracovní úřady.

Projekt bude hodnotit tzv. hodnotící komise sestávající se z psychologa, hodnotícího odborníka a odborníka na poruchy učení. Tým bude vytvořen z partnerů projektu na prvním setkání a tentýž tým také napíše hodnotící zprávu.

 

Cíle projektu

Přispět k procesu zaměstnávání osob s poruchami učení.

Zvýšit pracovní efektivitu hendikepovaných osob.

Zlepšit proces zaměstnávání hendikepovaných osob tak, že se zvýší jejich zaměstnatelnost. Vyhodnotí se jejich stávající dovednosti, zvýší se jejich pracovní příležitosti a naleznou se vhodná školení ke zlepšení jejich základních znalostí.

Zdokonalení hodnotících technik pro osoby s poruchami učení, a to ještě před jejich vstupem do odborného vzdělávání či zaměstnání.

Sdílení znalostí a zkušeností týkajících se adaptace osob s poruchami učení pro odborný trénink.

Vytvoření hodnotícího a testovacího nástroje za účelem hodnocení osob s poruchami učení před začátkem odborného vzdělávání a rozšíření hodnotících nástrojů do všech partnerských zemí Evropy.

Předmět: Hendikepované osoby se setkávají s obtížemi nebo dokonce s diskriminací při hledání nového zaměstnání. Většina právních předpisů v zúčastněných zemích se zaměřuje pouze na určitou část pracovního procesu. Nekladou důraz na fázi přípravy jednotlivců tak, aby zlepšili své stávající dovednosti. Hodnotící metody k posouzení osob neexistují nebo jsou teprve v zárodku.

Podle doporučení Evropské rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní vzdělávání by měly členské státy zajistit klíčové kompetence společností s ručením omezeným pro všechny. Toto platí zejména pro znevýhodněné skupiny, jejichž potenciál pro vzdělaní vyžaduje podporu. Jedna se např. o osoby s nízkým stupněm vzdělání, osoby, které předčasně ukončily školu, dlouhodobě nezaměstnané, emigranty, atd. Budeme se zaměřovat na osoby s postižením. Tento proces vývoje bude zaznamenáván, aby mohl být v budoucnu použit jako rádce pro vyvinutí a odvození testů pro další cílové skupiny.

Přístup:

Projekt se bude primárně zaměřovat na přímou práci s lidmi s poruchami učení. Nebudeme se zabývat pouze teorií. Během projektu budeme revidovat naše hodnotící testy s lidmi s poruchami učení a budeme provádět nezbytné změny. Tímto způsobem se bude projekt zaměřovat na studenty. Chystáme se v průběhu projektu také spolupracovat s experty v oblasti odborného vzdělávání, psychology, specialisty zabývajícími se různými typy postižení, odborníky na lidské zdroje.

 

Spolupracující organizace

 • CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo – Itálie,
 • ÇALIŞMA VE İŞKURUMU YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ – Turecko,
 • AYDINCIK HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ – Turecko,
 • Lernzentrum für Kinder, Eltern und Lehrerinnen – Rakousko,
 • Bulgarian Dyslexia Association- Rousse – Bulharsko,
 • CEIPES Hungary Egyesület – Maďarsko,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół I Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA – Polsko,
 • Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo – Slovinsko,
 • Q-Prints&Service gGmbH – Německo,
 • Asociatia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societatii Civile – Rumunsko,
 • Stepping Stones NI – Velká Británie.

 

Realizace projektu

Skill Assessment LLP Leo project2013 2015 movie

 

 

Výstupy projektu