SMILE - Special Mobilities to Improve disabled Learners Experience

Název projektu v originálu:
„SMILE - Special Mobilities to Improve disabled Learners Experience“

Název projektu v překladu:
„ÚSMĚV – Speciální mobility rozšiřující zkušenosti hendikepovaných“

Program:
Program celoživotního učení - Grundtvig


 

Obsah projektu

Projekt by rád nabídl handicapovaným lidem možnost  vycestovat do zahraničí a zúčastnit se aktivit v uměleckých a technických laboratořích chráněných dílen.

Tato zkušenost prohloubí jejich samostatnost a podpoří je v přijímání nové životní reality a výzev, které se vymykají standardním situacím, pro ně v životě běžným.  Budou mít možnost si vyzkoušet práci, kterou ostatní zvládají, což je výbornou motivací k překonání obav (budou kopírovat své kolegy).

Mobility budou zahrnovat také přítomnost rodinných příslušníků: předchozí zkušenosti ukázaly, že výměna a srovnávání s jinými rodinnými příslušníky může přispět k upravení negativních a nesprávných přístupů, které hendikepovaným lidem znemožňují být součástí sociálního života. Kontakt také napomůže zvýšit samostatnost hendikepovaných.   

Školitelé asistující hendikepovaným lidem budou ze zkušenosti v oblasti mobilit těžit také. Bude pro ně výzvou čelit rozličným změnám plynoucích z používání cizího jazyka a z odlišné kultury, budou stimulováni a motivováni k rozšíření svých znalostí o hendikepu, k vytvoření nových pracovních metod, ke zlepšení svých schopností a dovedností.

Projekt je také zacílen na místní komunitu a politické zástupce. Projekt podporu změnu jejich vnímání témat spojených s hendikepem. Spolupráce s nimi a jejich účast na projektových aktivitách bude podporována už od zahájení průběhu projektu.

 

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je nabídka neformálních školení třem skupinám účastníků a jejich aktivní přítomnost na mobilitách. Bližší specifikace cílů vypadá následovně:

  • nabídka handicapovaným lidem vycestovat do zahraničí a zúčastnit se aktivit v uměleckých a technických laboratořích chráněných dílen, zvýšení jejich samostatnosti a podpora  v přijímání nových životních situací mimo těch, které běžně zažívají.
  • Možnost pro rodinné příslušníky porovnat a sdílet zkušenosti s ostatními rodinnými příšlušníky; cílem je změnit škodlivé postoje, které brání hendikepovaným v aktivní účasti a sociální integraci.
  • Možnost pro školitele nabídnout neformální školení v oboru, přičemž se budou aktivně podílet na činnostech navržených ostatními centry v zahraničí.
  • Zapojení komunity, politických činitelů a místních sdružení do projektových aktivit, aby pochopili výhody plynoucí z konkrétních integračních aktivit.

 

Spolupracující organizace

  • Hasan Tahsin Ozel Egitim Mesleki Egitim Merkezi (Okulu) – Turecko,
  • The Church of England Children's Society – Velká Británie,
  • KeskuspuKeskuspuiston ammattiopistoiston ammattiopisto – Finsko.

 

Výstup projektu

Průvodce dostupností České Republiky, Finska, Turecka a Velké Británie pro hendikepované osoby (PDF, 3,4 MB)