Hippoterapi Türkiye

logo projektu

Název projektu

„Hippoterapi Türkiye“
„Hipoterapie Turecko“

 

Popis projektu

Projekt „Hipoterapie Turecko“ je podpořen Evropskou komisí v rámci programové priority „Přístup ke zdraví“. Jde o síťový projekt, jehož cílem je vytvořit strukturu, ve které budou primárně na národní a doplňkově i na mezinárodní úrovni spolupracovat organizace jako jsou nevládní organizace, sportovní kluby, veřejné instituce, které se hipoterapií zabývají.
Kromě vytváření sítě spolupracujících organizací si projekt klade za cíl také vyvinout standardy hippoterapie v Turecku a rozšířit povědomí o hipoterapii po celé zemi.
Úkolem Handy Clubu Ostrava v tomto projektu je podpořit proces síťování, doporučit vhodné české organizace, které s aplikací hipoterapie mají zkušenosti a praxi. Dále také zprostředkovat zpětnou vazbu a benefity hipoterapie pro cílovou skupinu projektu osob s postižením.

 

Aktivity/výstupy projektu

1. Projektový leták (PDF)
2. Organizace studijní návštěvy pro tureckou skupinu (JPG)
3. Workshop na téma hipoterapie (PDF)