If accessible, I am safe

logo projektu

Název projektu

„If accessible, I am safe“
„Nouzové ubytování bez bariér, znamená bezpečí“

 

Cíl projektu

Vytvořit funkční design pro nouzové ubytování tělesně, zrakově a sluchově postižených pro situace, kdy budou nuceni toto ubytování vyhledat v důsledku mimořádné události nebo krizové situace.

 

Cílová skupina

 • Fyzicky postižení
 • Sluchově postižení
 • Zrakově postižení

 

Aktivity/výstupy projektu

 1. Stanovení požadavků a potřeb osob s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením vzhledem k funkčnímu užívání nouzového ubytování ve stanech nebo kontejnerech (pdf, 2 MB)
 2. Vytváření funkčních designů pro nouzové ubytování tělesně, zrakově a sluchově postižených (pdf, 3MB)
 3. Vytvoření a testování prototypu nouzového ubytování
 4. Vytvoření video návodu, jak vytvářet nouzové ubytování pro tělesně, zrakově a sluchově postižné. A vytvoření promo videa informující o existenci prototypu a video návodu.

 

Partneři

 • AFAD - Oblastní ředitelství krizového řízení v Eskisehiru (TR) – koordinující organizace
 • Anadolská univerzita (TR)
 • Technická univerzita v Eskisehiru (TR)
 • VŠB – TU Ostrava (CZ)
 • Handy Club Ostrava (CZ)
 • AIJU (ES)
 • Previform (PT)