Informace pro členy

Výroční zpráva 2020

Vážení členové a partneři, milí přátelé,

představujeme Vám výroční zprávu spolku Handy Club Ostrava, z.s. za rok 2020. Naleznete v ní informace o vzniku spolku, jeho činnostech ve prospěch integrace osob s postižením, hospodaření spolku a o realizovaných projektech v roce 2020. Spolek Handy Club Ostrava z.s. pracuje v souladu se svým posláním již 9 let. Byl založen v roce 2012 (tehdy jako občanské sdružení) s cílem sdružovat a podporovat osoby se zdravotním postižením. Cílem spolku a jeho aktivit je podpora osob se zdravotním postižením a jejich reálná integrace do společnosti tak, aby začali být chápáni jako její přirozená součást, nikoli jako něco neobvyklého. V současnosti má 37 aktivních členů. Sídlo i klubovna spolku jsou umístěny v městské části Ostrava – Jih. Díky umístění klubovny se spolkových aktivit účastní především zdravotně postižení obyvatelé Ostravy a blízkého okolí. S radostí mohu konstatovat, že díky Vám jsme v roce 2020 mohli realizovat naše plánované tradiční projekty i v rámci několika projektů rozvíjet naši mezinárodní spolupráci. Aktuální nabídku akcí naleznete na našich webových stránkách nebo na našem facebooku. Děkuji všem členům, spolupracovníkům a organizátorům za obětavou a smysluplnou práci při přípravách a realizací našich projektů.


Zdeněk Jedlička, předseda klubu

Celá výroční zpráva (PDF, 2,4MB)