Výuka jazyka anglického

Výuka jazyka anglického s tématikou zaměřenou na život s hendikepem

Výuka jazyka anglického zaměřená na tématiku života s hendikepem probíhá 1 x týdně v bloku 2 vyučovacích lekcí a její náročnost je volena podle úrovně jazykových znalostí žáků. Témata, které výuka řeší jsou tato:

  •  Gramatické základy jazyka
  • Slovní zásoba spojená s tématikou hendikepu
  • Vzorové situace spojené s řešením situací při cestování
  • Vzorové situace v běžném životě (práce, strava, oblékání, apod.)

Výuka probíhá individuálně nebo ve 2 – 3 členných skupinách, v domácnostech hendikepovaných členů sdružení, v dosahu dopravních možností lektora/lektorky. Lektor/lektora pravidelně dochází dle dohodnutých časových možností jednotlivce či skupiny.

Cena pro členy sdružení:

  • Individuální výuka – cena na osobu: 210 Kč/blok 2 hodin*
  • Výuka ve skupině 2 osob – cena na osobu: 105 Kč/blok 2 hodin*
  • Výuka ve skupině 3 osob – cena na osobu: 70 Kč/blok 2 hodin*

*Zbývající náklady na lektora/lektorku jsou kryty z rozpočtu sdružení. Aktivita bude probíhat vždy, pokud budou k dispozici finanční prostředky na krytí zbývajících výdajů.

Přednostní zapojení do výuky jazyka anglického je určeno hendikepovaným členům sdružení, kteří se chystají na mezinárodní výjezd nebo se účastní mezinárodního projektu, jehož je Handy Club Ostrava účastníkem.

Pokud máte zájem o tuto aktivitu nebo potřebujete bližší informace, napište zde (proklik na kontakty).