Sportovní akce

Cvičení SM Systém

Díky finanční podpoře od nadace ČEPS, a.s, která nám poskytla finanční prostředky na vybavení tělocvičny, jsme ve středu 6.10. 2021 v této naší tělocvičně vybavené sportovním náčiním a zrcadly, zahájili cvičení SM Systém ("Stabilizační a Mobilizační Systém"). Pod odborným vedením fyzioterapeuta jsme se seznámili se základy této techniky. Cvičení se skládá ze sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška.
Cvičení je vhodné hlavně pro lidi s problémy bolesti zad nebo kteří chtějí poruchám páteře předejít. Cvičili jsme v malých skupinkách, aby se mohl lektor individuálně každému cvičenci věnovat. Podstatou tohoto cvičení jsou spirální cviky za pomoci v rukou držené gumy, která je před zahájením cvičení pevně ukotvená. Důležité u cvičení je také správné dýchání a držení těla, což fyzioterapeut důsledně kontroloval a případné chyby ihned opravoval.