Spolupráce Handy Clubu Ostrava se střediskem ARCHA Ostrava – Hrušov

Letos v létě jsme navázali spolupráci s vedením a uživateli chráněného bydlení ARCHA Ostrava - v Hrušově, které patří pod Slezskou Diakonii. Posláním tohoto střediska je poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením, ve věku
18-55 let, individuální pomoc a podporu v oblasti spojené se samostatným bydlením tak, aby mohli žít přiměřený plnohodnotný život.

Náš spolek jim nabídnul nejen možnost účasti na našich sportovních akcích, ale také vyzkoušet si v naší klubovně některé výtvarné techniky. Takto chce náš Handy Club být jim nápomocen v rozvíjení jejich osobnosti v rámci tvořivosti, samostatnosti, ale také v začleňování se do společnosti.

První setkání proběhlo už v září, kdy jsme se vzájemně seznamovali a zároveň testovali schopnosti - hlavně zájem o výtvarnou tvorbu. Jejich zručnost se projevila už při skládání a lepení papíru. Většina účastníků byla z této výtvarné činnosti nadšena a mnozí byli rádi, že si své výrobky mohli odnést domů.

Další setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 7. října 2021. Tentokrát zájemci o výtvarno měli možnost nejprve nakreslit nebo vybarvit předtištěný obrázek pastelkami a pak podobný obrázek namalovat temperovými barvami. Tématem byl podzim a dozrávání hroznů a vinné révy...