Setkání k tématu

Dne 28. 9. 2021 proběhl první diskusní meeting s názvem „Setkání k tématu“. Účastníky tohoto diskusního snímku byli Zdeněk Jedlička předseda spolku Handy Club Ostrava, které sdružuje zájemce v rámci podpory hendikepovaných osob a dále Filip Hrkal koordinátor střediska Exit, které poskytuje podporu nezletilým a mladým dospělým, jenž se v důsledku užívání návykových látek ocitli v nelehké životní situaci.

Celé toto setkání probíhalo v muzeu Slezské Diakonie v Českém Těšíně. Při diskusi se shrnula vzájemná spolupráce těchto dvou zařízení, jenž trvá více než tři roky. Byly to různé sportovní akce, zážitkové programy a jiné, které potvrdily skutečnost, že odlišnost cílových skupin nemusí být překážkou, ba právě naopak, může mít svým přesahem přínos pro všechny. Načrtla se také ochota a důležitost budoucí spolupráce.

Atmosféra muzea přitom sehrála svůj symbolický význam při tomto natáčení. Nádech historie, hlavně však příběhy lidí, kteří tuto historii vytvořili, možnost navázat na myšlenku a pokračovat dál, bylo velice inspirující, bylo to něco, co dává ve svém hlubším významu bytostný smysl a přesah. 

Již teď se všichni těšíme na další spolupráci. Ostatně, dne 10. srpna pořádáme společné opékání v areálu sauny v Komorní Lhotce a jste všichni srdečně zváni.