Obnovení aktivit

Konečně oznamujeme, že v souvislosti s rozvolňováním opatření, můžeme opět zahájit naše schůzky a tak pokračovat v naší tvořivé činnosti a to od středy 3.6.2020 od 16 h v naší klubovně Handy Clubu (Horní 114, Ostrava - Bělský Les)

Těšíme se nejen na vaši účast, ale i na pokračovaní v naší společné rukodělné a výtvarné tvorbě...
Jana a Zdeněk