Promoting Disability Inclusion in emergency response in the World of Work (PRO.D.I.G.Y)

Název projektu

Promoting Disability Inclusion in emergency response in the World of Work (PRO.D.I.G.Y)
Podpora začleňování osob se zdravotním postižením při řešení mimořádných událostí na pracovišti

 

Trvání projektu

12/2022 – 11/2024

 

Cíl projektu

Cílem projektu PRO.D.I.G.Y je podpořit používání rozšířené / virtuální reality při simulaci mimořádných událostí na pracovišti pro osoby se zdravotním znevýhodněním, pro pracovníky poskytující první pomoc i zaměstnance, aby se zvýšila bezpečnost osob se zdravotním postižením. Nabyté školení a manuály připravenosti na mimořádné události nabídnou zaměstnancům a společnostem způsoby, jak se připravit a ochránit při neočekávaných událostech na pracovišti.

 

Cílová skupina

Fyzicky postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení

 

Partneři

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Polsko)
Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME (Polsko)
TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE (Řecko)
PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. (Itálie)
E.G. EUGENE GLOBAL LTD (Kypr)
HANDY CLUB OSTRAVA (Česká Republika)
REALISCAPE TYPORAMA MON. EPE (Řecko)

 

Aktivity/výstupy projektu

- Vytvoření metodiky pro připravenost osob se zdravotním postižením na mimořádné události na pracovišti
- Vývoj nástroje pro sebehodnocení připravenosti na mimořádné události na pracovišti (pro zaměstnavatele), včetně interaktivního tréninkového balíčku (s využitím VR/AR)
- Školící kurz připravenosti na mimořádné události na pracovišti, vzdělávací balíček s interaktivními materiály
- Návrh a vývoj online výukové platformy PRO.D.I.G.Y

 

Webová stránka projektu

www.prodigy-project.eu (v angličtině)

 

Newsletter

květen 2023 (pdf)

 

financováno Evropskou unií