Let's overcome disabilities together against disasters

Název projektu

Let's overcome disabilities together against disasters“

Společně s hendikepovanými proti mimořádným událostem“

Partneři

  • AFAD - Oblastní ředitelství krizového řízení v Eskisehiru (TR) – koordinující organizace
  • Handy Club Ostrava (CZ)
  • Společná akademie nauk (PL)
  • Turecký červený půlměsíc – pobočka v městě Eskisehir (TR)
  • Bulharská rozvojová agentura (BG)
  • Anadolská univerzita (TR)

Cíl projektu

Zkvalitnit přípravu na krizové situace a mimořádné události u fyzicky, zrakově a sluchově postižených osob. Projekt se zaměřuje na vhodné chování postižených i na přístup záchranářů k postiženým při zemětřeseních, povodních a požárech.

Cílová skupina projektu

  • Fyzicky postižení
  • Sluchově postižení
  • Zrakově postižení

Aktivity/výstupy projektu

Sběr informací o potřebách a specifických rysech v chování fyzicky, zrakově a sluchově postižených při mimořádných událostech (zemětřeseních, požárech, povodních) - výsledek dotazníkového průzkumu (PDF)

Vytvoření výukových materiálů řešících potřeby fyzicky, zrakově a sluchově postižených při mimořádných událostech (zemětřeseních, požárech, povodních)

Vytvoření e-learningu pro potřeby vzdělávání fyzicky, zrakově a sluchově postižených a osob zajišťujících jejich záchranu (v angličtině a jazycích partnerů, tedy i v JČ, anglická verze i ve znakové řeči)